Azure Logic Apps ve Azure Functions ile Azure Service Bus Birlikte Kullanımı (Serverless)

Bu yazımızda Azure Logic Apps ve Azure Functions ile Azure Service Bus ın birlikte nasıl kullanıldığını, basit bir senaryo üzerinden anlatmaya çalışacağız. Senaryomuz ise aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi...